ACTUACIONS MES DE JULIOL
Eixiu tots de casa que la festa bull… Enrrameu de murta, places i carrers,
abastiu de piules, xavals i xiquets…Aclariu la gola…A l’estiu tot el món viu, i nosaltres de gira per:

- 2, OTOS, 20:00 a la plaça. Amb els Ma•Me•MI•MO•MÚSICS
- 9, CHELVA, 20:00 a la plasça. Amb els Ma•Me•MI•MO•MÚSICS
- 10, VALÈNCIA, 12:00 a la RAMBLETA. Concert solidari
- 16, REAL, 19:30 a la plaça. Amb els Ma•Me•MI•MO•MÚSICS
- 17, DÉNIA, 19:30 a la Plaça del Consell.
- 21, BENIMACLET, 20:00 a la plaça. Amb els Ma•Me•MI•MO•MÚSICS
- 23, MIRAMAR, 19:30 a la plaça.
- 26, ADOR, 19:00 al frontó. Amb els Ma•Me•MI•MO•MÚSICS
- 29 BENIFARAIG, 18:00 a la plaça.
- 31, BARX, 19:00 a la plaça. Amb els Ma•Me•MI•MO•MÚSICS