AIGUA CLARA SUSPEN L’ACTE

General 1 de octubre del 2009

L’actuació del 2 d’octubre queda suspesa.