CANT DE BATRE

General 3 de gener del 2009

Cant de Batre
Ni hi havia al camp feina més dura que el de batre. Pels volts de juny, i una vegada segat el blat, calia separar-ne el blat de la palla. Era un treball cooperatiu que es feia l’era.
Un home dalt d’un trill que arrossegaven dues bèsties, donava voltes a l’era xafant el blat mentre altres homes, amb forques, ventaven la batuda i amuntegaven el gra. Per animar el trot de l’animal es cantaven unes tonades d’una profunditat expressiva inaudita que exhibien una estranya filiació oriental.
Eren cançons interpretades per una sola persona, a gola oberta, amb entonació aguda i penetrant, a l’aire –és a dir, sense mesura rítmica convencional- i mab moviments melismàtics de la veu.
Vicent Frechina.