DANI MIQUEL EN YOUTUBE

General 22 de octubre del 2008

Video de Dani Miquel en el teatre la clau

El passat 28 de decembre del 2006, ferem una festa al teatre la clau (Sant Pere-14, l’Alcúdia), on l’amic Vicent Senchermés ha fet uns videos i els ha penjat en el

YOUTUBE