EL JOGLAR DE JAUME I

General 23 de febrer del 2009

Aquest divendres a les 10:00 en el centre de cultura contemporània

“OCTUBRE”

actue amb l’espectacle que recorre la història del rei Jaume I. Un rei que ja per a nàixer, costà molt d’entrar i costà molt d’eixir.

“El rei Jaume I a València ha arribat
ens ha posat una creu i la lluna ha minvat,
i els xiquets i les xiquetes pel carrer van cantant
que la guerra, sha acabat….”

Vos espere